۳۰ درس اعتقادات

1424.02.15

درس هفدهم

موضوع:

معرفت امام - وجه الله عین الله لسان الله ید الله و اقسام آن
تاریخ:
۱۵ صفر ۱۴۲۴ هجری قمری
۲۹ فروردین ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/04/18 میلادی
مشاهده این درس
1424.02.22

درس هجدهم

موضوع:

معرفت امام - جنب الله - نفس الله - کلمة الله
تاریخ:
۲۲ صفر ۱۴۲۴ هجری قمری
۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/04/25 میلادی
مشاهده این درس
1424.02.29

درس نوزدهم

موضوع:

معنای عقل - پیغمبر اکرم عقل کل - بیت الله - روح الله - ثار الله - چرا بعضی چیزها را خدا به خودش نسبت می دهد ؟
تاریخ:
۲۹ صفر ۱۴۲۴ هجری قمری
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/05/02 میلادی
مشاهده این درس
1424.03.07

درس بیستم

موضوع:

آخرین مباحث معرفت امام - اراده پروردگار در تطهیر اهل بیت - جواب به اشکالات آیه ولایت
تاریخ:
۷ ربیع الاول ۱۴۲۴ هجری قمری
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/05/09 میلادی
مشاهده این درس
1424.03.14

درس بیست و یکم

موضوع:

تعریف کلی مبدأ و معاد - چرا از مرگ هراسان هستیم ؟ - سکرات موت
تاریخ:
۱۴ ربیع الاول ۱۴۲۴ هجری قمری
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/05/16 میلادی
مشاهده این درس
1424.03.21

درس بیست و دوم

موضوع:

تقسیمات مردم بعد از مرگ - ما پس از مرگ از کدام گروهیم ؟
تاریخ:
۲۱ ربیع الاول ۱۴۲۴ هجری قمری
۰۲ خرداد ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/05/23 میلادی
مشاهده این درس
1424.03.28

درس بیست و سوم

موضوع:

مکاشفات را نقل نکنید - فعالیت شیطان تا زمان ظهور - اولیاء خدا در بعد از دنیا
تاریخ:
۲۸ ربیع الاول ۱۴۲۴ هجری قمری
۰۹ خرداد ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/05/30 میلادی
مشاهده این درس
1424.04.08

درس بیست و چهارم

موضوع:

اشاره ای به عوالم پنجگانه زندگی بشر - بهشت برزخی از آن چه کسانی است - با اولیاء خدا چه کسانی هستند
تاریخ:
۰۸ ربیع الثانی ۱۴۲۴ هجری قمری
۱۹ خرداد ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/06/09 میلادی
مشاهده این درس
1424.04.15

درس بیست و پنجم

موضوع:

برزخ حد فاصل بین دنیا و قیامت - شرح حال کسانی که دارای اعتقادات صحیح بعد از مرگ می باشند
تاریخ:
۱۵ ربیع الثانی ۱۴۲۴ هجری قمری
۲۶ خرداد ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/06/16 میلادی
مشاهده این درس
1424.04.22

درس بیست و ششم

موضوع:

تفاوت زمان برای افراد مختلف در عالم برزخ - بعد ملکی و ملکوتی - شرح حال معاندین و کفار بعد از مرگ
تاریخ:
۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۴ هجری قمری
۰۲ تیر ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/06/23 میلادی
مشاهده این درس
1424.04.29

درس بیست و هفتم

موضوع:

اولیا خدا و زندگی آنها در بهشت برزخی - سیر صعودی روح در عالم برزخ - شناخت صدیقین، شهدا، انبیاء و اولیاء خدا
تاریخ:
۲۹ ربیع الثانی ۱۴۲۴ هجری قمری
۰۹ تیر ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/06/30 میلادی
مشاهده این درس
1424.05.07

درس بیست و هشتم

موضوع:

آغاز بحث قیامت و وضعیت زمین در آن وقت
تاریخ:
۰۷ جمادی الاول ۱۴۲۴ هجری قمری
۱۶ تیر ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/07/07 میلادی
مشاهده این درس
1424.05.14

درس بیست و نهم

موضوع:

قیامت و وضعیت مردم در آن وقت - چگونگی پایان یافتن دنیا و آغاز قیامت - معاد جسمانی - کیفیت شفاعت
تاریخ:
۱۴ جمادی الاول ۱۴۲۴ هجری قمری
۲۳ تیر ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/07/14 میلادی
مشاهده این درس
1424.05.21

درس سی ام

موضوع:

اهمیت عقائد - شفاعت - مسئله بعث، حشر، نشر و صراط
تاریخ:
۲۱ جمادی الاول ۱۴۲۴ هجری قمری
۳۰ تیر ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/07/21 میلادی
مشاهده این درس

 
 
عقاید

کتاب عقاید

بر گرفته از ۳۰ درس اعتقادات
حضرت آیت الله سید حسن ابطحی
رحمت الله علیهدانلود
 

،