شیطان سیرتها

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه دوم

در این جلسه؛ استاد عزیز ابتدا درباره بیداری از خواب غفلت برای سالک الی الله فرمودند: اولین کار و آخرین کار سالک الی الله که همیشه باید با او باشد بیداری است. وگرنه خطرات زیادی در دنیا روح او و ایمان او و آخرتش را تهدید می‌کند. اولین خطری که برای سالک الی الله وجود دارد؛ خطر شیطان است؛ زیرا در محضر خدای تعالی قسم خورده است که همه را گمراه می‌کند و لذا باید مواظب این دشمن قسم خورده باشد و هرچه کمالات و رشد انسان بیشتر شود؛ فشار شیطان نیز بیشتر می‌شود تا زمانی که حقیقت عبودیت در روح انسان پیاده شود و خدای تعالی این خطر را از او بردارد. دومین خطر برای یک سالک الی الله نفس اماره بالسوء است که حتی بعد از جهاد با نفس هم باید مراقب نفس خود باشد تا به حالت اول برنگردد؛ زیرا اگر به خواب غفلت فرو رود و دوباره نفسش در اثر برگشت صفات حیوانی وحشی شود؛ فشارش بیشتر می‌گردد. و سومین خطر در سیر الی الله شیطان سیرتان می‌باشند که برای او مزاحمت درست می‌کنند و لذا یک بنده واقعی خدا که دارای بیداری کاملی است؛ صفات عباد الرحمن در او ایجاد شده و حتی کوچترین غضب بیجایی ندارد. و در پایان فرمودند: یک سالک الی الله که جدی و بیدار است پشت همه کارها خدا را می‌بیند و به فکر تکمیل بیداری خود می‌باشد.
بهمن ۱۷, ۱۳۸۲

درس یازدهم از ۳۶ درس تزکیه نفس

در این جلسه حضرت استاد پیرامون رکن چهارم از ارکان استقامت یعنی نترسیدن از غیر خدا برای سالکین الی الله مطالبی را بیان کردند و فرمودند: شما نباید از غیر خدا هرچه باشد؛ یعنی مردم، دشمنان، اجنه، شیاطین، عوامل طبیعی و غیر طبیعی بترسید؛ زیرا همه چیزهایی که در دنیا و یا آخرت هست، یا تحت فرمان خدا هستند و یا نیستند، اگر تحت فرمان خدا باشند که بندگیشان را می‌کنند و به شما آسیبی نمی‌زنند و اگر تحت فرمان خدا نباشند، مثل شیاطین بدون اذن الهی نمی‌توانند به شما آسیبی وارد کنند و سپس به طور مفصل درباره شناخت شیطان و برنامه های او مطالبی را طبق آیات قرآن و روایات بیان کردند و فرمودند: شیطان را جدی بگیرید؛ زیرا در محضر خدای تعالی با تکبر و ناشکری قسم خورده که همه را اغواء کند، مگر بندگان خالص خدا و سپس مطالبی درباره اقسام اجنه (موذی و غیر موذی) توضیح داده و فرمودند: کسانی که مراحل تزکیه نفس را طی کنند و بنده خدا شوند؛ شیطان تسلطی بر آنها ندارد و برای در امان ماندن از شیاطین انسی نیز می‌توانید؛ چهار سوره‌ای که در اول آن قل هست را بخوانید و در پایان با توسلی به حضرت اباالفضل (علیه السلام) مجلس پایان یافت.