خطرات سیر الی الله

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه دوم

در این جلسه؛ استاد عزیز ابتدا درباره بیداری از خواب غفلت برای سالک الی الله فرمودند: اولین کار و آخرین کار سالک الی الله که همیشه باید با او باشد بیداری است. وگرنه خطرات زیادی در دنیا روح او و ایمان او و آخرتش را تهدید می‌کند. اولین خطری که برای سالک الی الله وجود دارد؛ خطر شیطان است؛ زیرا در محضر خدای تعالی قسم خورده است که همه را گمراه می‌کند و لذا باید مواظب این دشمن قسم خورده باشد و هرچه کمالات و رشد انسان بیشتر شود؛ فشار شیطان نیز بیشتر می‌شود تا زمانی که حقیقت عبودیت در روح انسان پیاده شود و خدای تعالی این خطر را از او بردارد. دومین خطر برای یک سالک الی الله نفس اماره بالسوء است که حتی بعد از جهاد با نفس هم باید مراقب نفس خود باشد تا به حالت اول برنگردد؛ زیرا اگر به خواب غفلت فرو رود و دوباره نفسش در اثر برگشت صفات حیوانی وحشی شود؛ فشارش بیشتر می‌گردد. و سومین خطر در سیر الی الله شیطان سیرتان می‌باشند که برای او مزاحمت درست می‌کنند و لذا یک بنده واقعی خدا که دارای بیداری کاملی است؛ صفات عباد الرحمن در او ایجاد شده و حتی کوچترین غضب بیجایی ندارد. و در پایان فرمودند: یک سالک الی الله که جدی و بیدار است پشت همه کارها خدا را می‌بیند و به فکر تکمیل بیداری خود می‌باشد.
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه سوم

در این جلسه حضرت استاد موانعی را که بر سر راه سالک الی الله در راه رسیدن به لقاء پروردگار وجود دارد بیان کردند و فرمودند: باید مواظب باشید و این موانع را از خود دور کنید. اولین مانع با توجه به آیات قرآن شیطان است که در محضر خدای تعالی برای انحراف بشر قسم خورده است و راه نجات از آن داشتن نور که قرآن و عقل و کلمات خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) می‌باشد، است. و سپس مطالبی پیرامون معنای عقل و فرق آن با فکر را بیان کردند. دومین خطر بر سر راه سالک الی الله در راه رسیدن به هدف خلقت نفس اماره بالسوء است. یعنی همین که انسان گفت دلم خواست، این یعنی انحراف و باید خواسته‌اش مطابق خواسته خدا باشد و چراغی در راه رسیدن به خدا در دستش باشد که همان چراغ عقل است و حجت می‌باشد و سومین خطر جامعه و افکار انحرافی موجود در آن می‌باشد و همچنین غفلت‌ها و سرگرمی‌ها. و فرمودند: فقر و ثروت و محیط و مکان و افراد خوب و بد هیچ تأثیری در شما نباید بگذارد و درباره در خطر بودن مخلِصون صحبت و همچنین فرمودند: مخلَصین از همه ضعف‌ها و خطرات نجات پیدا کرده‌اند و در پایان فرمودند: عبادت و دعا در ابتدا برای سالک الی الله دارو برای معالجه امراض روحی است و بعد از آن وسیله انس با پروردگار می‌باشد و به طور مفصل درباره انس با خدا صحبت کردند.
خرداد ۲, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه چهارم

در این جلسه حضرت استاد در جمع دوستان سالک الی الله که در کلاردشت بودند فرمودند: هدف از خلقت ما رسیدن به مقام خلیفة اللهی است که از یقظه شروع می‌شود و به انس با خدا می‌رسد و در راه رسیدن به این هدف خطراتی وجود دارد که باید مواظب این خطرات بود و فرمودند: اولین خطر شیطان است که در برابر خدای تعالی قسم خورده که انسانها را از صراط مستقیم خارج کند و آن را کامل توضیح دادند. سپس فرمودند: بعد از وفات پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) دشمنان اهل بیت خلافت را غصب کردند و انحرافات از صراط مستقیم را شروع کردند و در زمان خلفای عباسی چهار راه انحرافی در مسئله احکام (چهار فرقه اهل سنت) و دو راه انحرافی در اعتقادات (اشعری و معتزلی) و یک راه انحرافی در تزکیه نفس (تصوف) تشکیل دادند و لذا باید برای نجات از این خطرات از چراغ عقل و توسل به امام زمان (علیه السلام) استفاده نمود تا بتوانید به مقصد برسید و دچار انحراف نشوید و حتی هدف شهادت ائمه اطهار (علیهم السلام) را نجات ما از انحرفات دانستند.
بهمن ۱۷, ۱۳۸۲

درس یازدهم از ۳۶ درس تزکیه نفس

در این جلسه حضرت استاد پیرامون رکن چهارم از ارکان استقامت یعنی نترسیدن از غیر خدا برای سالکین الی الله مطالبی را بیان کردند و فرمودند: شما نباید از غیر خدا هرچه باشد؛ یعنی مردم، دشمنان، اجنه، شیاطین، عوامل طبیعی و غیر طبیعی بترسید؛ زیرا همه چیزهایی که در دنیا و یا آخرت هست، یا تحت فرمان خدا هستند و یا نیستند، اگر تحت فرمان خدا باشند که بندگیشان را می‌کنند و به شما آسیبی نمی‌زنند و اگر تحت فرمان خدا نباشند، مثل شیاطین بدون اذن الهی نمی‌توانند به شما آسیبی وارد کنند و سپس به طور مفصل درباره شناخت شیطان و برنامه های او مطالبی را طبق آیات قرآن و روایات بیان کردند و فرمودند: شیطان را جدی بگیرید؛ زیرا در محضر خدای تعالی با تکبر و ناشکری قسم خورده که همه را اغواء کند، مگر بندگان خالص خدا و سپس مطالبی درباره اقسام اجنه (موذی و غیر موذی) توضیح داده و فرمودند: کسانی که مراحل تزکیه نفس را طی کنند و بنده خدا شوند؛ شیطان تسلطی بر آنها ندارد و برای در امان ماندن از شیاطین انسی نیز می‌توانید؛ چهار سوره‌ای که در اول آن قل هست را بخوانید و در پایان با توسلی به حضرت اباالفضل (علیه السلام) مجلس پایان یافت.