مهمانی عام و خاص پروردگار

مهر ۱۱, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه هفدهم

حضرت استاد در این جلسه درباره تزکیه نفس موقت و دائم مطالبی را بیان کردند .فرمودند در زمانهای خاصی که مهمانی خدا می باشد و باید انسان با پاکی وارد این مهمانی شود تا در جمع اولیاء خدا او را راه بدهند واز لذتهای معنوی و برکات آن مهمانی برخوردار شود باید موقتا روحش را پاک کند و مراحل را در خودش ایجاد نماید مثلا برای ضیافه الله ماه مبارک رمضان می تواند دوماه رجب و شعبان را ده روز ، ده روز تقسیم کند و هر دهه روی یک مرحله از توبه تا عبودیت کار کند تا در ماه مبارک رمضان با خدا انس بگیرد و از طریق همین دعاها و توجهات و فیوضات ماه رجب و شعبان می تواند موقتا خودش را پاک کند ولی باید با عنایت پروردگار یا محکم کردن هر مرحله به مدت یکسال در روحش بطور دائمی روحش را پاک کند تا بتواند از اولیاء خدا شود و از دعاها و مناجات با خدا لذت ببرد و دائما با خدا مانوس شود و با ذکر مصیبت حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام مجلس خاتمه پیدا کرد.