اهمیّت دادن به روح

مهر ۲۵, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه هجدهم

در این جلسه که در ماه شعبان برگزار شد استاد عزیز درباره اهمیت دادن به روح و غذای روح صحبت کردند. ابتدا فرمودند که مردم کره زمین چون محسوسات اطراف خود را درک می کنند بیشتر به طرف همین ظواهر مادی کشیده می شوند و لذا مسائل ملکوتی و قیامت و بهشت و وجود خدا و ائمه اطهار علیهم السلام را خوب درک نمی کنند علتش این است که یک صدم آنچه به بدن و مسائل بدنی اهمیت می دهند به روح و غذای روح و درمان امراض روحی اهمیت نمی دهند تا چشم دلشان باز شود و حقایق را درک کنند و تا این مشکل حل نشود انسان به هیچ کمالی نمی رسد .لذا باید برای حل این مشکل روح را شناخت و غذای روح را مرتب به اوداد و امراضش را تشخیص داد و معالجه کرد و حداقل به اندازه بدن و غذای بدن به روح خود اهمیت داد تا بتوانید حقایق را درک کنید و دائم بر روی این مسئله کار کرد تا چشم دل و گوش دل انسان باز شود و حقایق را درک کند و با شناخت علم و حکمت به کمالات برسد.