قاطعیت

دی ۱۹, ۱۳۸۲

درس هفتم از ۳۶ درس تزکیه نفس

در این جلسه حضرت استاد درباره استقامت در کارها صحبت کردند و فرمودند: اگر در هر کاری استقامت کنید همیشه از بهترین ها خواهید بود و راهش این است که قبل از شروع هر کاری، چه جزئی یا کلی ابتدا خوب درباره آن کار فکر کنید و آن را بسنجید و در صورت نیاز با افراد عالم به آن کار و متقی مشورت کنید و و اگر باز در دو راهی قرار گرفتید با استخاره و طلب خیر کردن از خدای تعالی متوقف نشوید و با کمال جدیت و قاطعیت آن کار را شروع کنید و آنقدر در آن استقامت کنید که موفق شوید و هر چه ارزش یک کار بیشتر باشد میزان استقامت در آن باید بیشتر باشد و چون دین انسان و آخرتش بی‌نهایت ارزش دارد؛ باید شما در این مسئله بی‌نهایت استقامت کنید و اگر استقامت کنید ملائکه از طرف خدای تعالی بر شما نازل می‌شوند و به شما کمک می‌کنند و توفیقاتتان را در کارها زیاد می‌نمایند و لذا با جدیت و قاطعیت سعی کنید در کارهایتان متعهد باشید و به تعهدات خود عمل نمایید و در پایان فرمودند: در کربلا امتحان استقامت بود که افراد به دو گروه تقسیم شدند و انسان‌های با استقامت و پاک از افراد بی استقامت جدا شدند.
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

درس چهاردهم از ۳۶ درس تزکیه نفس

استاد در این مجلس در خصوص رکن چهارم استقامت که قاطعیت باشد به ایراد سخن و بیان مسائل لازم پرداختند. ایشان ابتدائا از باب مقدمه به بحث پیرامون معنای حقیقی عقل و تفاوت آن با فکر بر مبنای روایات پرداختند و فرمودند: عقل در روایات در مقابل جهل و به عنوان اول مخلوق الهی که همان روح با عظمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد و وقتی در عالم ارواح روح ما در مقابل روح نورانی حضرت قرار گرفت و نور ایشان در ما انعکاس یافت ما هم صاحب عقل شدیم . استاد فکر را راهی برای رسیدن به عقل و همان صفات حمیده باطنی و ایجاد روحیه قاطعیت به این وسیله دانستند. استاد در ضمن مباحث به عدم قاطعیت اصحاب پیامبر و دلایل آن اشاره و در پایان با خواندن روضه مجلس را پایان دادند.