صبر بر مصیبت

بهمن ۳, ۱۳۸۲

درس نهم از ۳۶ درس تزکیه نفس

در این جلسه پیرامون مرحله اسقامت، حضرت استاد درباره اولین رکن از ارکان چهارگانه استقامت یعنی صبر صحبت کردند. ابتدا در معنای صبر فرمودند: صبر به معنای تحمل مشکلات در راه رسیدن به هدف است و سپس به طور کامل اقسام صبر یعنی صبر بر طاعت و صبر در مقابل معصیت و صبر در مقابل مصیبت را توضیح دادند و فرمودند: مردم در ارتباط با استقامت به سه گروه تقسیم می‌شوند و آن سه گروه را بیان کردند و با توجه به آیات قرآن خصوصیات صابرین و نزول رحمت خاصه الهی بر آنها را بعد از امتحانات الهی توضیح داده و در پایان فرمودند: باید آن جراح واقعی (امام زمان ارواحنا فداه) بیاید و بشریت را از غده های سرطانی و بیهوشی نجات دهد.