فهم داشتن فرصت برای لقاء الله

خرداد ۱۶, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه پنجم

یکی از شرایط مهم برای کسانی که میخواهند به لقاء پروردگار برسند این است فرصت کافی برای رسیدن به این مقام را داشته باشند و این فرصت را همه دارند چون ما حدود دو هزار سال در عالم ارواح بعد از خلقتمان تعلیم دیده‌ایم (علم الیقین ) و در عالم میثاق و ذر آنها را در روحمان به مرور تثبیت کرده‌ایم (عین الیقین) و در این دنیا که جلسه امتحان کوتاهی است و عالم بعد از این عالم، به این علوم انسان عمل می‌کند و به حقیقت می‌رسد (حق الیقین) و لذا اگر این عوالم مختلف را سر هم بدهیم یعنی عالم ارواح، دنیا، برزخ، قیامت و بهشت، همه ما بی‌نهایت فرصت برای لقاء پروردگار را داریم ولی افرادی که با ظرفیت و جدی و فعال هستند در همین دنیا با تزکیه نفس خیلی زود امتحانشان را به راحتی می‌دهند و به لقاء پروردگار می‌رسند و بقیه عمرشان در دنیا و عالم برزخ و قیامت و بهشت به کمالات روحی ادامه می‌دهند و آنهایی که در اثر تنبلی فرصت میلیاردی عالم برزخ را از دست می‌دهند و در آنجا بیهوش‌اند و در قیامت هم، اول مشکلاتشان می‌باشد، تازه باید تزکیه نفس کنند و در بهشت هم در مقامات پایینی قرار می‌گیرند. حضرت استاد در پایان شرایط لقاء پروردگار را در ارتباط با عمل صالح و مشرک نبودن توضیح داده و فرمودند: در مدت کمی انسان می‌تواند در دنیا تزکیه نفس کند و به لقاء پروردگار برسد.