فهمیدن استقلال روح

مرداد ۲۵, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه سیزدهم

در این جلسه استاد عزیز در جمع دوستان اهل تزکیه نفس مهمترین مسئله در پیشرفت های روحی را فهمیدن استقلال روح از بدن بیان کردند؛ ابتدا فرمودند: غذای روح چیزی است که روح شما را رشد دهد و بندگی خدا مساوی است با غذای روح و به همین دلیل حتی در ماه مبارک رمضان حتی در حالت خواب روح شما تغذیه می‌کند و متذکر شدند که بدن فقط یک لباس برای شما می‌باشد و ارتباط بدن با روح در حالت خواب به وسیله روح نباتی برقرار است و بعد از مرگ این رابطه کاملا قطع می‌شود و متذکر شدند که روح جدای از بدن هم در حال تغذیه و رشد است و فهم و درک و بینایی و شنوایی، همه مربوط به روح است و با اصرار زیاد توصیه نمودند که دائماً روی این مسئله فکر کنید و مسائل و شرایط روح خود را از مسائل بدنی جدا کنید تا موفق به پیشرفت های روحی شوید و یک عالم ربانی که از علائق بدنی جدا شده است؛ بهترین زمانها برای او خوابیدن است که بدنش را مانند لباس در گوشه‌ای می‌گذارد و با اختیار خودش به هرجا می‌خواهد برود می‌رود و استراحت می‌کند و بقیه این طور نیستند و لذا دائماً بر روی استقلال روح فکر کنید و عملاً هم آن را در زندگی خود پیاده کنید تا موفق شوید به استقلال کامل روح برسید.
مرداد ۳۱, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه چهاردهم

حضرت استاد در این جلسه درباره روح فرمودند: روح، خود شما هستید و بدن فقط یک لباس برای شما می‌باشد و سپس شباهت های بین لباس و بدن را به طور کامل بیان کردند و فرمودند: روح انسان در عالم ارواح شکل خاصی نداشته و در عالم ذر بعد از خلقت حضرت آدم با بدن های ذره‌ای که به ما دادند همه ما دارای شکل خاصی شدیم تا به وسیله عقل بتوانیم یکدیگر را بشناسیم و سپس توضیحاتی پیرامون ارتباط روح با بدن فرمودند و توصیه نمودند که روح خود را از بدن جدا کنید و همه ارزش  و اهمیت را به روح و مسائل آن بدهید. مثلاً: اگر یک مریض روحی که در حرم امام رضا (علیه السلام) از صفت رذیله حسادت شفا پیدا کرد برای شما مهمتر از فردی باشد که از بیماری سرطان شفا پیدا می‌کند و این را بدانید فهمیدن این حقیقت که روح استقلال دارد و اهمیتش خیلی از بدن زیادتر است و پیاده کردن عملی آن در زندگی، فصل الخطاب یا فصل همه حقایق است. زیرا با فهمیدن این مطلب انسان آرامش پیدا می‌کند که یک موجود ابدی است و دیگر مسائلی از قبیل پیری و مرگ و مرض بدنی برایش مهم نمی‌باشد.