جاده های انحرافی

خرداد ۲, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه چهارم

در این جلسه حضرت استاد در جمع دوستان سالک الی الله که در کلاردشت بودند فرمودند: هدف از خلقت ما رسیدن به مقام خلیفة اللهی است که از یقظه شروع می‌شود و به انس با خدا می‌رسد و در راه رسیدن به این هدف خطراتی وجود دارد که باید مواظب این خطرات بود و فرمودند: اولین خطر شیطان است که در برابر خدای تعالی قسم خورده که انسانها را از صراط مستقیم خارج کند و آن را کامل توضیح دادند. سپس فرمودند: بعد از وفات پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) دشمنان اهل بیت خلافت را غصب کردند و انحرافات از صراط مستقیم را شروع کردند و در زمان خلفای عباسی چهار راه انحرافی در مسئله احکام (چهار فرقه اهل سنت) و دو راه انحرافی در اعتقادات (اشعری و معتزلی) و یک راه انحرافی در تزکیه نفس (تصوف) تشکیل دادند و لذا باید برای نجات از این خطرات از چراغ عقل و توسل به امام زمان (علیه السلام) استفاده نمود تا بتوانید به مقصد برسید و دچار انحراف نشوید و حتی هدف شهادت ائمه اطهار (علیهم السلام) را نجات ما از انحرفات دانستند.