انحرافات جامعه

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۸۱

درس خصوصی غذای روح: جلسه سوم

در این جلسه حضرت استاد موانعی را که بر سر راه سالک الی الله در راه رسیدن به لقاء پروردگار وجود دارد بیان کردند و فرمودند: باید مواظب باشید و این موانع را از خود دور کنید. اولین مانع با توجه به آیات قرآن شیطان است که در محضر خدای تعالی برای انحراف بشر قسم خورده است و راه نجات از آن داشتن نور که قرآن و عقل و کلمات خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) می‌باشد، است. و سپس مطالبی پیرامون معنای عقل و فرق آن با فکر را بیان کردند. دومین خطر بر سر راه سالک الی الله در راه رسیدن به هدف خلقت نفس اماره بالسوء است. یعنی همین که انسان گفت دلم خواست، این یعنی انحراف و باید خواسته‌اش مطابق خواسته خدا باشد و چراغی در راه رسیدن به خدا در دستش باشد که همان چراغ عقل است و حجت می‌باشد و سومین خطر جامعه و افکار انحرافی موجود در آن می‌باشد و همچنین غفلت‌ها و سرگرمی‌ها. و فرمودند: فقر و ثروت و محیط و مکان و افراد خوب و بد هیچ تأثیری در شما نباید بگذارد و درباره در خطر بودن مخلِصون صحبت و همچنین فرمودند: مخلَصین از همه ضعف‌ها و خطرات نجات پیدا کرده‌اند و در پایان فرمودند: عبادت و دعا در ابتدا برای سالک الی الله دارو برای معالجه امراض روحی است و بعد از آن وسیله انس با پروردگار می‌باشد و به طور مفصل درباره انس با خدا صحبت کردند.