قضا و قدر

بهمن ۱۸, ۱۳۸۱

درس نهم از ۳۰ درس اعتقادات