مجرد مطلق

بهمن ۴, ۱۳۸۱

درس هفتم از ۳۰ درس اعتقادات