۸- مروج وجود مقدّس حضرت بقیه اللّه ارواحنا فداه باشید