۱۷- فرازی از سخنان امام رضا علیه السلام به ابن شبیب